Let op! Geld lenen kost geld

Geld lenen zonder BKR?

Home » Geld lenen zonder BKR?
geld lenen zonder BKR toetsing

Soms heb je geld nodig, maar heb je geen spaarpot achter de hand. Geld lenen kan dan een optie zijn. Maar een lening afsluiten is niet zonder gevolgen. Elke maand los je een stukje van de lening af. En betaal je rente. Die lasten moet je wel kunnen betalen, zonder in de problemen te komen.

Daarbij komt de BKR-registratie. Verstrekkers van leningen willen weten of jij je lening op tijd kunt terugbetalen. Om dit te beoordelen, vragen ze gegevens op bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). En kijken ze of jij geen negatieve BKR-registratie hebt. Als dat zo is, kun je dan wel geld lenen? Op deze pagina lees je wat een BKR-registratie is, wat het verschil is tussen een positieve en negatieve registratie en hoe je een lening kunt aanvragen zonder BKR-toetsing.

Lening 100 - 1.500 euro zonder bkr

0,51%

Maandelijkse rente v.a.

3.8

7,2%

Rente v.a.

3.3
Zakelijke Lening 1.000 - 100.000 euro zonder bkr

Vaste prijs

Maandelijkse vaste prijs

4.5

0,41%

Maandelijkse rente v.a.

4.3

1,5%

Maandelijkse rente v.a.

4.3

Het BKR, wat is dat?

Het BKR noteert het als jij € 250 of meer leent en deze lening langer dan één maand loopt. Zakelijke kredieten van meer dan € 1.000 waarvoor je persoonlijk aansprakelijk bent, worden ook genoteerd. Kredietaanbieders zijn verplicht deze informatie door te geven aan het BKR. Waarom? Omdat andere kredietaanbieders zo kunnen zien of jouw betaalgedrag in orde is. En of het verstandig is om aan jou een nieuwe lening te verstrekken. Het BKR voorkomt zo dat je teveel leent.

logo van BKR

Zo’n 11 miljoen mensen staan geregistreerd bij het BKR. Zo’n registratie is niet meteen negatief. Het kan ook in je voordeel werken. Als jij je rekeningen altijd netjes op tijd hebt betaald, ziet de kredietaanbieders dat jouw betaalgedrag in orde is.

Waarom een BKR-registratie?

Sluit je een lening af? Dan moet je financieel in staat zijn om deze lening plus rente op tijd terug te betalen. Kredietaanbieders willen zeker weten dat zij hun geld terug krijgen. En het BKR wil voorkomen dat jij – door teveel te lenen – in de financiële problemen terecht komt. Daarom moeten alle kredietverstrekkers leningen vanaf € 250 melden bij het BKR. Dit is verplicht, zodat andere kredietverstrekkers gegevens in kunnen zien voordat ze leningen verstrekken. Zo lopen zij het minste risico.

Kredietaanbieders checken jouw kredietwaardigheid

Aan de hand van de BKR-gegevens kunnen kredietaanbieders zien welke leningen jij op dit moment hebt en in het verleden hebt gehad. En of jij deze schulden zonder problemen en op tijd hebt terugbetaald. Vraag je een nieuwe lening aan? Dan volgt zo’n BKR-check.  

Het controleren van de gegevens bij het BKR noemen we een BKR-toetsing. Het BKR zorgt ervoor dat banken en andere kredietverstrekkers op de hoogte zijn van de kredietwaardigheid van mensen die een lening willen aanvragen. Zo worden kredietverstrekkers beschermt tegen wanbetalingen.

Door deze verplichte registraties bij het BKR kan het voorkomen dat kredietverstrekkers niet akkoord gaan met je financiële aanvraag. Bijvoorbeeld vanwege betalingsachterstanden of onvoorziene omstandigheden. Kredietverstrekkers kijken ook naar de reden van negatieve BKR-registraties. Hierdoor kan het zijn dat een lening aanvragen niet mogelijk is, ongeacht of je op dat moment in staat bent om een financiering af te lossen.

Welke gegevens registreert het BKR?

Zoals we hierboven al even noemden, registreert het BKR leningen vanaf € 250 met een looptijd van één maand of langer. Daarnaast laten kredietaanbieders aan het BKR weten of iemand:

 • Achterloopt met betalingen
 • Een betalingsachterstand heeft ingelopen
 • Andere bijzonderheden heeft, bijvoorbeeld het opeisen van een lening

Heb je een BKR-registratie? Dan heeft het BKR naast je naam, adres en geboortedatum ook de volgende gegevens van je:

 • Welke leningen je hebt
 • Hoeveel geld je hebt geleend
 • De eerste en laatste keer dat je aflost
 • De begindatum en einddatum van de lening
 • Of en op welke datum je achterloopt met betalen
 • Andere bijzonderheden, zoals het opeisen van de lening
 • Of en op welke datum je je betalingsachterstand hebt ingelopen

Een studieschuld, een hypotheek en een onderhandse lening (= een lening van vrienden of familie) staan niet bij het BKR geregistreerd. Loop je achter met het betalen van je hypotheek? Dit laat je kredietaanbieder wel aan het BKR weten. Ook een hypotheek met aan ander onderpand dan de eigen woning is bekend bij het BKR.

Positieve of negatie BKR-registratie

Zolang de lening loopt, is dat bekend bij het BKR. Heb je de lening helemaal afgelost? Dan blijven de gegevens nog vijf jaar staan. Ook betalingsachterstanden blijven vijf jaar geregistreerd. Hiermee wil het BKR voorkomen dat je opnieuw in de problemen komt.

Op het moment dat je een lening aanvraagt, kan de kredietaanbieder jouw BKR-overzicht opvragen. Zo controleert de kredietaanbieder welke leningen je hebt of hebt gehad. En hoe het zit met jouw betaalgedrag.

Ziet de kredietaanbieder dat je een negatieve BKR-registratie hebt? Dan kun je meestal geen nieuwe lening krijgen. Of je krijgt een lager bedrag dan dat je hebt aangevraagd. Een positieve registratie kan juist in je voordeel werken. Want je laat zo zien dat jij je leningen binnen de betalingstermijnen aflost of hebt afgelost.

Bij het BKR krijg je een positieve of een negatieve registratie. Een positieve registratie laat zien dat jij je lening netjes op tijd terugbetaalt. Betalingsachterstanden leiden tot een negatieve registratie.

Welke coderingen zijn er bij het BKR?

Bij het BKR krijg je een positieve of negatieve registratie. Hierbij staat een korte uitleg in de vorm van een codering. Het BKR werkt namelijk met codes op je kredietoverzicht. Zo heeft elke lening of krediet een eigen code met een eigen betekenis.

In de tabel hieronder staan de coderingen van het BKR met de uitleg:

CoderingenUitleg
Code A & HAls je achterloopt met de betaling van je krediet, krijg je een achterstandsmelding te zien (A). Loopt de betalingsachterstand weer in maar loopt je krediet gewoon door? Dan zie je een herstelmelding (H).
Code 1Nadat de betalingsachterstand (code A) bij het BKR is geregistreerd, heb je met de verstrekker een betalingsregeling afgesproken. Hierin staan afspraken over het terugbetalen van de lening.
Code 2Code 2 wordt genoteerd als de kredietverstrekker heeft gevraagd om het leenbedrag in één keer terug te betalen. Vaak vraagt de verstrekker van de lening hulp van een incassobureau.
Code 3Bij deze code gaat het om afboeking (kredietverstrekker besluit om het krediet te laten rusten) of om kwijtschelding (kredietverstrekker besluit een deel kwijt te schelden). Afspraken over kwijtschelding kun je maken met de kredietverstrekker. Kwijtschelding kan ook voortkomen uit een gemeentelijk traject.
Code 4De kredietverstrekker heeft contact met je gezocht, maar je bent onbereikbaar.
Code 5Je hebt een preventieve betalingsregeling afgesproken voor je hypotheek. Als alle betalingsverplichtingen zijn voldaan, verdwijnt de code.
Bron: Bureau Krediet Registratie

Als het krediet is beëindigd, dan zie je na het betalen van het krediet alleen dat hij beëindigd is. De achterstandsmeldingen, herstelmeldingen en de melding dat het krediet is beëindigd, blijven 5 jaar zichtbaar in het overzicht. Na deze 5 jaar worden alle gegevens van het krediet verwijderd.  

Hoe werkt geld lenen zonder BKR-toetsing?

Geld lenen kan voor verschillende doelen. Denk hierbij aan het aanschaffen van een nieuwe auto, het verbouwen van je huis of het betalen van je collegegeld voor je studie. Een lening brengt een verantwoordelijkheid met zich mee: je moet het bedrag inclusief rente op tijd terugbetalen. Omdat een kredietaanbieder zeker wil weten dat je aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen, voert hij een BKR-toetsing uit. Op het moment dat je in het verleden een financiële misstap bent begaan, kan het moeilijk, of zelfs onmogelijk, zijn om geld te lenen.

Toch heb je dan nog opties om geld te lenen. Er zijn verschillende manieren om een financiering aan te vragen waarbij geen BKR-toetsing nodig is. In dat geval hoef je alleen je ID-document en een aantal persoonlijke gegevens op te sturen naar de verstrekker. Deze gegevens worden vervolgens gekeurd, waarna de aanvraag afgerond wordt. Het gewenste leenbedrag staat dan meestal tussen de 24 en 48 op je rekening. Zo kun je geld lenen zonder BKR-toetsing. Mits je meerderjarig bent en aan alle voorwaarden voldoet.

Let op! Leen je geld zonder BKR-toetsing? Dan loop je extra risico. Je leent misschien meer dan dat je kunt betalen. Ook zijn er (hoge) kosten aan verbonden. Want geld lenen kost altijd geld, ook zonder BKR-toetsing. Denk goed na of geld lenen zonder BKR-toetsing voor jou wel of niet verstandig is. En of zo’n lening past bij je financiële situatie.

Belangrijke voorwaarde geld lenen zonder BKR-check

Geld lenen zonder BKR-toetsing gaat niet zomaar. Er is een belangrijke voorwaarde. Namelijk de garantstelling. In het aanvraagproces voor financiering zonder BKR-toetsing is het essentieel dat je een garantsteller hebt. Een garantsteller is iemand die jouw leenbedrag moet terugbetalen, op het moment dat jij dit niet zelf kunt.

Zo’n garantsteller kan bijvoorbeeld iemand zijn in je nabije omgeving, zoals een vriend of familielid. Maar het mag ook een externe garantsteller zijn. In dat geval wordt er iemand voor je geregeld. Hierbij is het wel van belang dat je rekening houdt met extra kosten.

Geld lenen kost geld. Maar voldoe je niet aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat je zelf niet (meer) in staat bent om de lening af te betalen? Dan betaal je over het algemeen een boete. Geld lenen zonder BKR-toetsing is dus mogelijk, maar dit gaat niet zonder risico’s en kosten.

euro's en geld, briefjes van 50

Lenen zonder BKR-toetsing: de voor- en nadelen

Heb je geld nodig, maar heb je een negatieve BKR-registratie? Of wil je zonder BKR-toetsing een lening afsluiten? Dan zijn er opties. Het voordeel van geld lenen zonder BKR-toetsing is dat je vaak snel het geld op je rekening hebt staan, zonder allerlei documenten aan te moeten leveren. Maar geld lenen zonder BKR-toetsing heeft ook een keerzijde. Zo betaal je meestal een hogere rente en ben je niet beschermd tegen overkreditering.

Zo zijn er verschillende voor- en nadelen te noemen voor het lenen met een negatieve BKR-registratie, bijvoorbeeld:

Voordelen

 • Snel geld lenen
 • Geen kredietcheck
 • Lenen zonder loonstrook

Nadelen

 • Hoge rente
 • Korte looptijd
 • Geen financiële bescherming (AFM)

Opties lening afsluiten zonder BKR

Een kredietaanbieder is verplicht een lening vanaf € 250 te melden bij het BKR. Maar is niet verplicht om een BKR-toetsing uit te voeren. Daarom kun je bij sommige kredietaanbieders geld lenen zonder BKR-toetsing. Vaak betekent dit snel geld lenen. Het betekent ook: geen bescherming van het BKR.

Daarom is het belangrijk om te weten wat de risico’s van geld lenen zijn. En niet zomaar een lening af te sluiten. Verdiep je goed in de belangrijke informatie en vergelijk de opties.

Geld lenen zonder BKR-toetsing kan bijvoorbeeld door middel van een minilening, zakelijke lening en creditcard. Deze opties bespreken we hieronder:

kleingeld voor een minilening

Optie 1: Minilening (flitskrediet) zonder BKR-toetsing

De meest voorkomende vorm van geld lenen zonder BKR-toetsing is de minilening. Dit is een kleine lening met een korte looptijd. Een minilening wordt ook wel een flitslening, minikrediet of flitskrediet genoemd.

Hoeveel kun je lenen?

Met een minilening kun je minimaal € 100 en maximaal € 2.500 lenen. Je betaalt het leenbedrag in een korte termijn terug. Meestal ligt de looptijd tussen de 15 en 124 dagen. Ook betaal je rente. Hoe hoog het rentepercentage is en binnen welke periode je het geld moet terugbetalen, hangt af van de kredietaanbieder.

Voor wie is een minilening geschikt?

Omdat je met een minilening een relatief klein bedrag leent en dit bedrag binnen een korte tijd terugbetaalt, is deze lening vooral bedoeld als een kortlopende boost voor je bankrekening. Het geld staat snel op je rekening, want een BKR-toetsing is niet nodig.

Wat zijn de risico’s?

Een minilening is een makkelijke manier om snel aan geld te komen. Maar juist omdat het zo makkelijk is, schuilen er ook gevaren in. De minilening heeft een einddatum. Op deze datum moet het geleende geld terugbetaald zijn. Ga je over de einddatum van je betalingsverplichtingen heen? Dan worden er hoge kosten in rekening gebracht. Ook betaal je een relatief hoge rente voor een minilening. Dat komt omdat het risico op wanbetaling groter is door de laagdrempelige voorwaarden.

Een minilening afsluiten

Het afsluiten van een minilening is zo geregeld. Op de website van de kredietaanbieder staat hoe het aanvraagproces eruit ziet. Heb je vragen? Of wil je meer informatie? De kredietaanbieder kan je verder helpen. Daarnaast kun je terecht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële markt en beschermt consumenten tegen te dure leningen.

Optie 2: Zakelijke lening zonder BKR-toetsing

Het BKR houdt alle particuliere leningen bij. Dit zijn leningen waar jij persoonlijk aansprakelijk voor bent. Is je bedrijf aansprakelijk voor de lening? Dan staat de lening op naam van je bedrijf en is deze niet bij het BKR genoteerd. Geld lenen als consument is daarmee strenger beschermd dan wanneer bedrijven geld willen lenen.

Welke gegevens heb je nodig voor een zakelijke lening?

Wil je een zakelijke lening afsluiten? De meeste kredietaanbieders willen inzicht krijgen in de jaarcijfers. Hiermee wordt de kredietwaardigheid van het bedrijf bepaald. Oftewel, kan het bedrijf de lening zonder problemen terugbetalen? Ook kan de kredietaanbieder vragen om een ondernemersplan, aangifte inkomstenbelasting, een minimale omzet of je financiële verleden. Voor kredietaanbieders is het belangrijk dat de ondernemer goed kan onderbouwen waarom hij de lening nodig heeft en waarvoor hij het geld wilt gebruiken.

Wel of niet persoonlijke aansprakelijk?

Ben je zzp’er? Of heb je een eenmanszaak of VOF? Dan ben je persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. In dat geval krijg je wel te maken met een BKR-registratie. Ook zijn er aanbieders op de markt die een minilening aanbieden. Daarbij hoef je geen BKR-toetsing te laten doen. Houd er wel rekening mee dat deze vaak wel meer geld kosten.

Optie 3: Creditcard zonder BKR-toetsing

creditcard aanvragen van lening zonder bkr

Ondanks dat een creditcard niet altijd wordt ervaren als een lening, is dat het wel. Maar een creditcard wordt niet altijd bij het BKR geregistreerd. Dat heeft te maken met de manier waarop je je creditcarduitgaven terugbetaald.

Hoe leen ik met een creditcard?

De creditcardmaatschappij schiet betalingen voor, die je achteraf terugbetaald. Het openstaande bedrag betaal je in één keer terug. Of in delen. Dat heet gespreid betalen. Als je je creditcarduitgaven gespreid betaalt, betaal je rente. Betaal je het bedrag in één keer? Dan betaal je geen rente. Mits je voldoet aan de maandelijkse betalingsverplichtingen.

Wordt een creditcard bij het BKR geregistreerd?

Het BKR registreert creditcards met de optie gespreid betalen. Deze optie is niet standaard voor een creditcard, maar vraag je apart aan. Als je het openstaande bedrag van de creditcard gespreid mag terugbetalen, heb je een kredietovereenkomst met de creditcardmaatschappij. Is de limiet hoger dan € 250? Dan wordt de creditcard bij het BKR geregistreerd. Betalingsachterstanden worden altijd bij het BKR geregistreerd. Ook als je niet in delen terugbetaald.

Kan ik een creditcard krijgen met een negatieve BKR-registratie?

Bij het aanvragen van een creditcard kijkt de creditcardmaatschappij naar je BKR-gegevens. Heb je een negatieve registratie? Dan krijgt je in principe geen reguliere creditcard. Wel kun je dan een prepaid creditcard aanvragen. Bij een prepaid creditcard wordt er geen BKR-toetsing uitgevoerd. Het maakt voor zo’n creditcard dus niet of je wel of geen negatieve BKR-registratie hebt.

Creditcards in Nederland betaal je meestal in één keer terug. Vaak is dit binnen 21 of 30 dagen. Deze creditcards krijgen geen BKR-registratie, mits ze aan de betalingen voldoen. Creditcards die de optie ‘gespreid betalen’ hebben, worden wél geregistreerd bij het BKR.

Voor welk doel kan ik geld lenen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je geld wilt lenen. Bijvoorbeeld omdat je een (grote) aankoop wilt doen, zoals een wasmachine of auto. Of je wilt een verbouwing aan je huis realiseren. Het mooiste is als je daar een spaarpotje voor hebt opgebouwd. Want geld lenen kost geld. Je betaalt altijd méér dan dat je leent. Dat komt omdat je rente betaalt over je lening. Het hebben van een financiële buffer voorkomt dat je geld moet lenen en zo extra kosten kwijt bent.

Geld lenen kan bijvoorbeeld voor:

Lening afsluiten met een BKR-registratie

Geld lenen kost geld. Je betaalt altijd méér dan dat je leent. Dat komt omdat je rente betaalt over het leenbedrag. Daarnaast kan een lening gevolgen hebben voor de toekomst. Bijvoorbeeld als je een hypotheek wilt afsluiten. Een lening vanaf € 250 wordt namelijk bij het BKR geregistreerd. En op basis van deze gegevens beoordeelt een kredietaanbieder of en hoeveel je kunt lenen.

Met een negatieve BKR-registratie kun je vrijwel nooit een nieuwe lening afsluiten. Tenzij de kredietaanbieder geen BKR-toetsing uitvoert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een minilening, zakelijke lening en een prepaid creditcard.

Persoonlijke lening of doorlopend krediet?

Heb je een positieve registratie? Dan kun je in principe wel een nieuwe lening afsluiten, zoals een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Het grootste verschil tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet is de manier waarop je het geld ontvangt en terugbetaalt. Bij een persoonlijke lening krijg je het leenbedrag in één keer op je rekening gestort. Vervolgens betaal je elke maand een stukje lening terug. Daarbovenop komt de rente. De rente staat ook vast, en is dus elke maand hetzelfde. Aan het einde van de looptijd heb je de hele lening terugbetaald.

Bij een doorlopend krediet staat er een bedrag klaar bij de kredietaanbieder. Tot aan de limiet kun je op elk gewenst moment geld opnemen. Wanneer en hoe vaak je maar wilt. Hierbij is er sprake van een variabele rente. Elke maand betaal je een aflospercentage. Heb je eenmaal een bedrag afgelost? Dan kun je dit bedrag weer opnieuw opnemen.

De rente bij een persoonlijke lening en doorlopend krediet is meestal lager dan bij een minilening zonder BKR-toetsing.

FAQ over lening

Veelgestelde vragen

Wat is een BKR-registratie?

Bij het Bureau Krediet Registratie wordt een overzicht van leningen bijgehouden. Zo wordt je krediethistorie overzichtelijk opgesteld voor toekomstige verstrekkers. Aan de hand van BKR-registraties kun je wel, of niet, een financiering afsluiten. Een lening vanaf € 250 wordt geregistreerd. Daarnaast worden leningen geregistreerd wanneer deze niet of te laat worden betaald.

Wanneer word ik geregistreerd bij het BKR?

Een lening wordt geregistreerd op het moment dat je een financiering afsluit van minstens € 250. Ook krijg je een BKR-registratie als je te laat betaalt. Een BKR-registratie kan ervoor zorgen dat je geen andere lening kunt aanvragen. Verstrekkers van geld willen namelijk zo min mogelijk risico lopen op wanbetaling.

Is geld lenen met een negatieve BKR-registratie verstandig?

Of het een verstandige keuze is om met een negatieve BKR-registratie te lenen, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Het is van belang dat je extra voorzichtig bent wanneer je een negatieve codering hebt. Dit omdat je wel de lening moet kunnen terugbetalen.

Waarom geld lenen zonder BKR-toetsing?

Met een negatieve BKR-registratie is het vrijwel onmogelijk om een nieuwe lening af te sluiten. Wil je wél geld lenen? Dan kies je voor een lening zonder BKR-toetsing. Hierdoor kun je alsnog geld lenen, maar wel met extra kosten en risico’s. Wees je daarvan bewust.

Hoe kan ik geld lenen zonder BKR-toetsing?

Geld lenen zonder BKR-toetsing kan op verschillende manieren. Zo kun je er bijvoorbeeld kiezen voor een minilening, een onderhandse lening, een zakelijke lening of een creditcard. Als een kredietverstrekker de mogelijkheid biedt om zonder BKR-toetsing een financiering af te sluiten, zul je andere gegevens moeten aanleveren. Denk daarbij aan jaarcijfers, leendoel of een ondernemersplan.

Waar kan ik € 1.000 lenen zonder BKR-toetsing?

Het kan voorkomen dat je een behoefte hebt van het lenen van € 1.000. Saldodipje is een verstrekker van leningen tot € 1.000 zonder BKR-toetsing. Het gaat hier om een minilening. Een onderhandse lening bij vrienden, familie of kennissen kan ook een optie zijn.

Waar kan ik € 5.000 lenen zonder BKR-toetsing??

Je kunt in Nederland geen € 5.000 te lenen zonder BKR-toetsing. Een minilening of flitskrediet is beschikbaar tot € 2.500. Voor een bedrag dat hoger is dan € 2.500 zul je een andere lening moeten overwegen waarbij wel een BKR-toetsing nog zal zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onderdeel van een groter Financieel Netwerk | Johan Huizingalaan 400 | 1066JS Amsterdam | Nederland